อนุทิน 105705 - ภควัต

ภควัต
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชื่อเรื่อง  :  การพัฒนากระบวนการปฏิบัติของสมาชิกแจ้งข่าวแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและการแก้ไขการเผยแพร่ระบาดยาเสพติด กรณีศึกษาสมาชิกแจ้งข่าวในเขตธาติพนม จังหวัดนครพนม

ผู้นำเสนอ : นายสันติสุข สุทธิกุลสมบัติ

ข้อดี  :  การนำเสนอเข้าใจถึงเนื้อหา

ข้อเสีย : สีตัวอักษรกับพื้นหลัง สีเดียวกัน ทำให้มองไม่เห็นเนื้อหา

ข้อเสนอแนะ : ปรับสีตัวอักษรให้เห็นชัด

สรุปผลการประเมิน : ระดับ 3 (มาก)

 

เขียน 18 Mar 2012 @ 12:13 ()


ความเห็น (0)