อนุทิน 105703 - กิรอัชฌา

กิรอัชฌา

ผู้นำเสนอ พันตำรวจโท สันติสุข ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติของสมาชิกแจ้งข่าวแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน : กรณีศึกษาสมาชิกแจ้งข่าวในเขตอ.ธาตุพนม จ.นครพนม ข้อดี นำเสนอชัดเจน เข้าใจง่าย ข้อเสีย พื้นหลังชัดเจนเกินเนื้อหานำเสนอ ข้อเสนอแนะ ควรปรับพื้นหลังลดสีลงอีก สรุปผลการประเมินในระดับ 3

เขียน 18 Mar 2012 @ 12:12 ()


ความเห็น (0)