อนุทิน 105700 - sming

sming

ผู้นำเสนอ สันติสุข ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติของสมาชิกแจ้งข่าแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุม : กรณีศึกษาสมาชิกแจ้งข่าวในเขตอ.ธาตุพนม จ.นครพนม ข้อดี นำเสนอชัดเจน ข้อเสีย เน้นพื้นหลัง ส่งผลให้ตัวหนังสือมองเห็นไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ควรปรับปรุงพื้นหลังให้สีลดลง สรุปผลการประเมินในระดับ 3

เขียน 18 Mar 2012 @ 12:05 ()


ความเห็น (0)