อนุทิน 105699 - srisombut apiwatchatchwan

ผู้นำเสนอ   พ.ต.ท.  สันติสุข  สุทธิกุลสมบัติ

ชื่อเร่ือง  การพัฒนากระบวนการปฏิบัติของสมาชิกแจ้งข่าวแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข้อดี    ขนาดตัวอักษรใหญ่ชัดเจน   มีภาพประกอบท Porer  Point

ข้อเสีย   สีของพื้นหลังมืดมาก     

ข้อเสนอแนะ   ปรับปรุงสีของพื้นหลังทุก Power  Point

สรุปผลการประเมิน     3

เขียน 18 Mar 2012 @ 12:05 () แก้ไข 18 Mar 2012 @ 12:06, ()


ความเห็น (0)