อนุทิน 105698 - นาย วัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร

ผู้นำเสนอ : พ.ต.ท.สันติสุข สุทธิกุลสมบัติ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการปฏิบัติของสมาชิกแจ้งข่าวแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชนเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ข้อดี: ขนาดตัวอักษรมีขนาดเหมาะสม ภาพประกอบมีความเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหา

ข้อเสีย: สีตัวอักษรกลืนกับภาพพื้นหลัง

ข้อเสนอแนะ:  ภาพพื้นหลังไม่ควรบังตัวอักษร ควรทำเป็นลายน้ำ ฟอร์นของตัวอักษรทั้งสไลด์ควรเป็นฟอร์นเดียวกัน

 

สรุปผลการประเมิน : ในระดับ 3

เขียน 18 Mar 2012 @ 12:04 () แก้ไข 18 Mar 2012 @ 12:12, ()


ความเห็น (0)