อนุทิน 105693 - Saranporn

Saranporn

วิพากษ์

ผู้นำเสนอ : นายทองสา สีสมบัติ

หัวข้อ : การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษาชุมชนวัดศรีโคมคำพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

ข้อดี : 1. เสียงดังฟังชัด

         2. สไลด์นำเสนออ่านง่ายชัดเจนดี

         3. มีการจัดวางรูปเพิ่มความน่าสนใจ

ข้อเสีย : การจัดวางรูปภาพยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มการจัดวางรูปภาพให้เหมาะสมขึ้น

สรุปผลการประเมิน : มาก (3)

เขียน 18 Mar 2012 @ 11:53 ()


ความเห็น (0)