อนุทิน 105691 - ภควัต

ภควัต

ชื่อเรื่อง  การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา ชุมชนวัดศรีโคมคำพระเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

ผู้นำเสนอ  :  นายทองสา สีสมบัติ

ข้อดี  :  มีความตั้งใจในการนำเสนอ เสียงดังฟังชัด

ข้อเสีย  :  สีตัวอักษรกลมกลืนกับพื้นหลัง

ข้อเสนอแนะ  :  ปรับสีตัวอักษร

สรุปผลการประเมิน  :  ระดับ 3 (มาก)

เขียน 18 Mar 2012 @ 11:50 ()


ความเห็น (0)