อนุทิน 105690 - srisombut apiwatchatchwan

ผู้เสนอ นายทองสา สีสมบัติ ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา ชุนชนวัดศรีโคมคำพะเยา ต. เวียง อ. เมือง จ. พะเยา ข้อดี ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร พื้นหลัง ชัดเจน อ่านง่าย มี รูปภาพประกอบ ขัอเสีย เรื่องขอบเขตเนื้อหาน้อยมาก ข้อเสนอแนะ ไม่มี สรุปผลการประเมิน ในระดับ 3

เขียน 18 Mar 2012 @ 11:50 ()


ความเห็น (0)