อนุทิน #105688

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ : นายทองสา สีสมบัติ ชื่อเรื่อง : การบริหารกองทุนหมู่บ้าน กรฌีศึกษา ชุมชนวัดศรีโคมคำพะเยา ต.เวียง อ.เมือง.จังหวัดพะเยา

ข้อดี : การเตียมการได้ดี

ข้อเสีย : การอธิบายบทไม้ละเอียด

ข้อเสนอแนะ : ปรับปรุงเนื้อเรื่องให้ละเอียด  

สรุปผลการประเมิน : ปานกลาง ( 2 )

  เขียน:  

ความเห็น (0)