อนุทิน 105685 - sming

sming

ผู้นำเสนอ ทองสา ศรีสมบัติ ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านกรณีศึกษา ชุมชนวัดศรีโคมคำพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ข้อดี บทนำเสนอชัดเจนดี ข้อเสีย การนำเสนอยังไม่คล่อง ข้อเสนอแนะ ควรศึกษาเนื้อหาจะได้มั่นใจในการนำเสนอ สรุปผลการประเมินในระดับ 2

เขียน 18 Mar 2012 @ 11:44 () แก้ไข 18 Mar 2012 @ 11:50, ()


ความเห็น (0)