อนุทิน #105685

ผู้นำเสนอ ทองสา ศรีสมบัติ ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านกรณีศึกษา ชุมชนวัดศรีโคมคำพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ข้อดี บทนำเสนอชัดเจนดี ข้อเสีย การนำเสนอยังไม่คล่อง ข้อเสนอแนะ ควรศึกษาเนื้อหาจะได้มั่นใจในการนำเสนอ สรุปผลการประเมินในระดับ 2

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)