อนุทิน 105684 - นาย นิพนธ์ วงค์กาฬสินธุ์

การวิพากษ์วิชา คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิต เสนอ อ.สุรพร พงษ์สุวรรณ ผู้นำเสนอ นายทองสา สีสมบัติ เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษาชุมชนวัดศรีโคมคำพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ข้อดี มีความตั้งใจ ข้อเสีย การบรรยายไม่มีรายละเอียดพอ ข้อเสนอแนะเพิ่มความเคลื่อนไหวตัวหนังสือ สรุปผล ปานกลาง (๒) ผุ้ประเมิน นายนิพนธ์ วงศ์กาใสินธุ์ 55422319116

เขียน 18 Mar 2012 @ 11:43 ()


ความเห็น (0)