อนุทิน #105684

  ติดต่อ

การวิพากษ์วิชา คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิต เสนอ อ.สุรพร พงษ์สุวรรณ ผู้นำเสนอ นายทองสา สีสมบัติ เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษาชุมชนวัดศรีโคมคำพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ข้อดี มีความตั้งใจ ข้อเสีย การบรรยายไม่มีรายละเอียดพอ ข้อเสนอแนะเพิ่มความเคลื่อนไหวตัวหนังสือ สรุปผล ปานกลาง (๒) ผุ้ประเมิน นายนิพนธ์ วงศ์กาใสินธุ์ 55422319116

  เขียน:  

ความเห็น (0)