อนุทิน 105683 - Mr. NBCA Bounnhot ยอด NAMSENA

ผู้นำเสนอ: นายทองสา สีสมบัติ ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ข้อดี: การนำเสนอปานกลาง การออกเสียงการบรรยายปานกลาง แฟลมและเนื้อหาตัวหนังสือเหมาะสม ข้อเสีย: ข้อเสนอแนะ: สรุปผลการประเมิณ: ระดับ ปานกลาง

เขียน 18 Mar 2012 @ 11:42 ()


ความเห็น (0)