อนุทิน 105678 - สยามรัฐ

สยามรัฐ
                   การวิพากษ์ วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
                       เสนอ อ.สุรพร  พงษ์สุวรรณ

ผู้นำเสนอ ศรัณพร ศรีเบ็ญจา ชื่อเรื่อง การพัฒนาและพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน ข้อดี ทำให้ทราบแนวทางการพัฒนา และทำให้ทราบการป้องกันโรคไข้เลือดออก ข้อเสีย พื้นหลังสีทึบไปหน่อย ข้อเสนอแนะ การนำเสนอด้านข้อมุลในpowerpointpy'สีที่ใช้ถ้าสว่งขึ้น

        จะทำให้เนื้อหาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและอ่านง่ายขึ้น

สรุปผลการประเมิน ในระดับ น้อย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) รายละเอียดในการวิพากษ์ 1. ขนาดอักษร 2. สีตัวอักษร 3. การออกแบบพื้นหลัง 4. ภาพประกอบ รวมทั้งภาพเคลื่อนไหว 5. เสียงประกอบ 6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้า 7. เสนอประกอบ power point 8. สรุปผลการประเมิน ผู้ประเมิน พระสยามรัฐ ฐิตธัมโม ระหัสนักศึกษา 55422319110 สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เขียน 18 Mar 2012 @ 11:25 ()


ความเห็น (0)