อนุทิน 105677 - สันติสุข

สันติสุข

เสนอ อ.สุรพร พงษ์สุวรรณ ผู้นำเสนอ นางสาวกิรอัชฌา แถมสมบัติ ช่ือเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลขอนแก่น ข้อดี การออกแบบพื้นหลังสว่างสบายตา เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค

       ระหว่างหน้าดี  การนำเสนอชัดเจนฟังแล้วเข้าใจง่าย 

ข้อเสีย ขนาดตัวอักษรไม่ชัดเจน สีอ่านยาก ข้อเสนอแนะ ขยายตัวอักษรใหญ่ขึ้น ใส่สีอักษรให้อ่านงาน ประเมิน ในระดับ 3

เขียน 18 Mar 2012 @ 11:18 ()


ความเห็น (0)