อนุทิน #105675

ผู้นำเสนอ :นางกิรอัชฌา แถมสมดี เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลขอนแก่น

ข้อดี : อธิบายได้ใจความดี

ข้อเสีย : เนื้อหายังไม่ครอบคลุม

ข้อเสนอแนะ : ปรับปรุงบทบางบท

ผลการประเมิน : ระดับ ปานกลาง(๒)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)