อนุทิน 105675 - mr Keolakhone Volasane

ผู้นำเสนอ :นางกิรอัชฌา แถมสมดี เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลขอนแก่น

ข้อดี : อธิบายได้ใจความดี

ข้อเสีย : เนื้อหายังไม่ครอบคลุม

ข้อเสนอแนะ : ปรับปรุงบทบางบท

ผลการประเมิน : ระดับ ปานกลาง(๒)

เขียน 18 Mar 2012 @ 11:15 () แก้ไข 18 Mar 2012 @ 12:23, ()


ความเห็น (0)