อนุทิน 105675 - mr Keolakhone Volasane

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ :นางกิรอัชฌา แถมสมดี เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลขอนแก่น

ข้อดี : อธิบายได้ใจความดี

ข้อเสีย : เนื้อหายังไม่ครอบคลุม

ข้อเสนอแนะ : ปรับปรุงบทบางบท

ผลการประเมิน : ระดับ ปานกลาง(๒)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)