อนุทิน 105674 - mr Keolakhone Volasane

ผู้นำเสนอ พ.ต.ท.สันติสุข สุทธิกุลสมบัติ เรื่อง การพัฒนากระบวนการปฏิบัติของสมาชิกแจ้งข่าว แบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน  กรณีศึกษาสมาชิกฯ

ข้อดี :บรรยายได้ดี 

ข้อเสีย :ปรับปรุงพื้นหลังมืดไป

ข้อเสนอแนะ :ให้ปรับปรุงบทความ เนื่อความเพิ่มเติม

ผลการประเมิน : ระดับ ปานกลาง(๒)

เขียน 18 Mar 2012 @ 11:15 () แก้ไข 18 Mar 2012 @ 12:14, ()


ความเห็น (0)