อนุทิน 105673 - จ่าตรี ณรงค์วิทย์ ศิริขันธ์

ผู้นำเสนอ :  ศรัญย์พร ศรีเบญจาชื่อเรื่อง : การพัฒนาความรู้และพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านไผ่ทอง ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรรานิคม จังหวัดสกลนคร ข้อดี : ทราบถึงการพัฒนาความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกของประชาชน ข้อเสีย : ตัวหนังสือภาพแฟลมเล่นแสงเยอะหน่อยคร้าบ ข้อเสนอแนะ : ควรมีการอธิบายเนื้อหาการวิจัยให้ละเอียดมากกว่านี้ สรุปผลการประเมิน : ระดับ 2 คร้าบ (1)น้อย (2)ปานกลาง(3)มาก รายละเอียดในการวิพากษ์ 1.ขนาดตัวอักษร 2.สีตัวอักษร 3.การออกแบบพื้นหลัง 4.ภาพประกอบ รวทั้งภาพเคลื่อนไหว 5.เสียงประกอบ 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7.วิธีการนำเสนอประกอบ Power Point 8.สรุปผลการประเมิน ผุ้ประเมิน นาย ณรงค์วิทย์ ศิริขันธ์ รหัสนักศึกษา 55422319113 สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 11

เขียน 18 Mar 2012 @ 11:08 ()


ความเห็น (0)