อนุทิน 105672 - Mr. NBCA Bounnhot ยอด NAMSENA

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ: กิรอัชณา แฤมสมดี ชื่อเรื่อง: ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในโรงพยาบาลขอบแก่น ข้อดี: การนำเสนอดี การออกเสียงการบรรยายดี แฟลมและเนื้อหาตัวหนังสือเหมาะสม ข้อเสีย: ข้อเสนอแนะ: สรุปผลการประเมิณ: ระดับ มาก

  เขียน:  

ความเห็น (0)