อนุทิน 105672 - Mr. NBCA Bounnhot ยอด NAMSENA

ผู้นำเสนอ: กิรอัชณา แฤมสมดี ชื่อเรื่อง: ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในโรงพยาบาลขอบแก่น ข้อดี: การนำเสนอดี การออกเสียงการบรรยายดี แฟลมและเนื้อหาตัวหนังสือเหมาะสม ข้อเสีย: ข้อเสนอแนะ: สรุปผลการประเมิณ: ระดับ มาก

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:57 ()


ความเห็น (0)