อนุทิน 105669 - sounthone sounthone THAPPANYA

ผู้นำเสนอ : นางสาวศรัฌย์พร ศริเบ็ญจา ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความรู้และพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรกไข้เลือดออกของประชาชน กรฌีศืกษาบ้านใผ่ทอง ตำบลช้างมิ่งอำเภอพรรฌนานิคม จังหวัดสกลนคร ข้อดี : อธิบายบทได้ดี และ ชัดเจนดี ข้อเสีย : การเข้าใจเนื้อเรื้องไม้ละเอียด ข้อเสนอแนะ : ปรับปรุงเนื้อเรื่องให้ละเอียด  สรุปผลการประเมิน : ปานกลาง ( 3 )

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:42 ()


ความเห็น (0)