อนุทิน 105666 - Saranporn

  ติดต่อ

วิพากษ์

ผู้นำเสนอ : นายบุญยอด นามเสนา

หัวข้อ : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ลุ่มแม่แจ่มตอนบน ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ข้อดี : 1. สไลด์นำเสนอชัดเจน

         2.  ตัวหนังสือใหญ่ อ่านง่าย

ข้อเสีย : เสียงค่อนข้างเบา

ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มเสียงดัง และความน่าสนใจในการนำเสนอมากขึ้น

สรุปผลการประเมิน : ปานกลาง (2)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)