อนุทิน 105665 - นาย ทองสา สีสมบัติ

ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มแม่แจ่มตอนบน ตำบลแม่ศึกอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้นำเสนอ : นายบุญยอด นามเสนา

ข้อดี : รูปแบบการออกแบบพื้นหลังชัดเจน

ข้อเสีย : ขนาด ภูมิหลัง วิธีการนำเสนอไม่น่าสนใจ

ข้อเสนอแนะ : เตักนิกการนำเสนอควนดี และ ค่องแค้ว

ผลการประเมิน : ระดับ 3 (มาก)

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:36 ()


ความเห็น (0)