อนุทิน 105662 - ภควัต

ภควัต

ชื่อเรื่อง  : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มแม่แจ่มตอนบน ตำบลแม่ศึกอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้นำเสนอ : นายบุญยอด นามเสนา

ข้อดี : รูปแบบการออกแบบพื้นหลังชัดเจน

ข้อเสีย : ขาด ภูมิหลัง วิธีการนำเสนอไม่น่าติดตาม

ข้อเสนอแนะ : เพิ่มภูมิหลัง และการนำเสนอให้น่าติดตาม

ผลการประเมิน : ระดับ 3 (มาก)

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:32 ()


ความเห็น (0)