อนุทิน 105659 - Praepitcha_Auii

Praepitcha_Auii

ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่ม แม่น้ำแจ่มตอนบน ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้นำเสนอ : นายบุญยอด  นามเสนา

ข้อดี : การออกแบบสีพื้นหลังและสีตัวอักษรชัดเจนดี

ข้อเสีย : การจัดรูปแบบยังไม่เป็นหมวดหมู่ และในบางสไลด์ ตัวอักษรในหัวข้อเดียวกัน ขนาดตัวอักษรไม่เท่ากัน

ข้อเสนอแนะ :ในหัวข้อเดียวกัน ขนาดของตัวอักษรควรจะเท่ากัน

ผลการประเมิน : ระดับ 3

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:28 () แก้ไข 18 Mar 2012 @ 10:33, ()


ความเห็น (0)