อนุทิน 105656 - กิรอัชฌา

กิรอัชฌา

ผู้นำเสนอ บุญยอด นามเสนา ชื่อเรื่อง ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มแม่แจ่มตอนบน ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ ข้อดี เอกสารนำเสนอชัดเจน ข้อเสีย เนื้อหาเยอะมาก ข้อเสนอแนะ สรุปเอาแต่ส่วนเนื้อ ๆ จะดีมาก และน่าสนใจ สรุปผลการประเมินในระดับ 2

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:25 () แก้ไข 18 Mar 2012 @ 10:33, ()


ความเห็น (0)