อนุทิน 105653 - จ่าตรี ณรงค์วิทย์ ศิริขันธ์

ผู้นำเสนอ : นิพนธ์ วงศ์กาฬสินธุ์ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ.พันนา ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ข้อดี : ทราบถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ข้อเสีย : แฟลมและตัวหนังสือไม่ค่อยชัดเจนคร้าบ ข้อเสนอแนะ : ควรมีการอธิบายให้ละเอียดมากกว่านี้ สรุปผลการประเมิน : ระดับ 2 คร้าบ (1)น้อย (2)ปานกลาง(3)มาก รายละเอียดในการวิพากษ์ 1.ขนาดตัวอักษร 2.สีตัวอักษร 3.การออกแบบพื้นหลัง 4.ภาพประกอบ รวทั้งภาพเคลื่อนไหว 5.เสียงประกอบ 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7.วิธีการนำเสนอประกอบ Power Point 8.สรุปผลการประเมิน ผุ้ประเมิน นาย ณรงค์วิทย์ ศิริขันธ์ รหัสนักศึกษา 55422319113 สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 11

ดอกไม้และความเห็น »

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:23 ()


ความเห็น (0)