อนุทิน 105652 - sming

sming

ผู้นำเสนอ บุญยอด นามเสนา ชื่อเรื่อง ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มแม่แจ่มตอนบน ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ข้อดี บทนำเสนอดี ข้อเสีย การนำเสนอไม่คล่อง ไม่เป็นไปตามสไลด์ ตัวอักษรไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ควรศึกษาเนื้อหาก่อนนำเสนอ ควรปรับเปลี่ยนตัวอักษรให้เท่ากัน สรุปผลการประเมินในระดับ 2

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:21 () แก้ไข 18 Mar 2012 @ 10:33, ()


ความเห็น (0)