อนุทิน 105648 - นาย ทองสา สีสมบัติ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความรู้ และพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิด โรคไข้เลือกออกของประชาชน : กรณีศึกษา บ้านไผ่่ทอง ตำบลช้องมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ผู้นำเสนอ : นางสาวศรัณย์พร ศรีเบ็ญจา

ข้อดี : ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร และการออกบบพื้นหลัง ชัดเจน

ข้อเสีย : เทคนิคการเคลื่อนไหวตัวอักษร แต่ละประโยค ไม่ขึ้นพร้อมกัน

ข้อเสนอแนะ : ลดเทคนิคการเคลื่อนไหวของตัวอักษร

ผลการประเมิน : ระดับ 3 (มาก)

ดอกไม้และความเห็น »

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:18 ()


ความเห็น (0)