อนุทิน 105647 - Saranporn

Saranporn

วิพากษ์

ผู้นำเสนอ : นางกิรอัชฌา แถมสมดี

หัวข้อ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โรงพยาบาลขอนแก่น

ข้อดี : อธิบายรายละเอียดครบทุกหัวข้อ

ข้อเสีย : 1. ตัวหนังสือในสไลด์นำเสนอตัวเล็ก ทำให้อ่านยาก

            2. สีพื้นหลังค่อนข้างทึบ

ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มขนาดของตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น และพื้นหลังให้สว่างขึ้น

สรุปผลการประเมิน : ปานกลาง (2)

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:18 () แก้ไข 18 Mar 2012 @ 11:56, ()


ความเห็น (0)