อนุทิน 105647 - Saranporn

  ติดต่อ

วิพากษ์

ผู้นำเสนอ : นางกิรอัชฌา แถมสมดี

หัวข้อ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โรงพยาบาลขอนแก่น

ข้อดี : อธิบายรายละเอียดครบทุกหัวข้อ

ข้อเสีย : 1. ตัวหนังสือในสไลด์นำเสนอตัวเล็ก ทำให้อ่านยาก

            2. สีพื้นหลังค่อนข้างทึบ

ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มขนาดของตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น และพื้นหลังให้สว่างขึ้น

สรุปผลการประเมิน : ปานกลาง (2)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)