อนุทิน 105643 - svvonevilay

svvonevilay

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาความรู้ และพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิด โรคไข้เลือกออกของประชาชน : กรณีศึกษา บ้านไผ่่ทอง ตำบลช้องมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

ผู้นำเสนอ : นางสาวศรัณย์พร ศรีเบ็ญจา

ข้อดี : ขนาดตัวอักษร สีตัวอักษร และการออกบบพื้นหลัง ชัดเจน นำเสนอดี

ข้อเสีย : เทคนิคการเคลื่อนไหวตัวอักษร แต่ละประโยค

ข้อเสนอแนะ : ลดเทคนิคการเคลื่อนไหวของตัวอักษร

ผลการประเมิน : ระดับ 3 (มาก)

โดย นาย วรวิไล

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:16 ()


ความเห็น (0)