อนุทิน 105642 - จ่าตรี ณรงค์วิทย์ ศิริขันธ์

ผู้นำเสนอ : สุนทร เทพปัญญา ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้กระบวนการ AIC ข้อดี : ทราบถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษณ์ป่่าไม้ ข้อเสีย : อยากให้อ่านและอธิบายเป็นภาษาไทยคร้าบ ข้อเสนอแนะ : ควรมีเครื่องมือเกี่ยวกับการวิจัยขั้นตอนต่างๆในการจัดการเก็บข้อมูล สรุปผลการประเมิน : ระดับ 2 คร้าบ (1)น้อย (2)ปานกลาง(3)มาก รายละเอียดในการวิพากษ์ 1.ขนาดตัวอักษร 2.สีตัวอักษร 3.การออกแบบพื้นหลัง 4.ภาพประกอบ รวทั้งภาพเคลื่อนไหว 5.เสียงประกอบ 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7.วิธีการนำเสนอประกอบ Power Point 8.สรุปผลการประเมิน ผุ้ประเมิน นาย ณรงค์วิทย์ ศิริขันธ์ รหัสนักศึกษา 55422319113 สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 11

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:14 ()


ความเห็น (0)