อนุทิน 105639 - กิรอัชฌา

กิรอัชฌา

ผู้นำเสนอ ศรัณพร ศรีเบญจา ชื่อเรื่อง การพัฒนาความรู้และพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกของประชาชน : กรณีศึกษาบ้านไผ่ทอง ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ข้อดี Powerpoint ชัดเจนดีมาก ข้อเสีย เนื้อหาเยอะไม่เป็นจุดสนใจ ข้อเสนอแนะ ควรสรุปเนื้อหาให้ชัดเจน ตรงประเด็น สรุปผลการนำเสนอ ในระดับ 3

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:10 ()


ความเห็น (0)