อนุทิน 105635 - นาย นิพนธ์ วงค์กาฬสินธุ์

การวิพาก์วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา เสนอ อ.สุรพร พงษ์สุวรรณ ผู้นำเสนอ นางกิรอัชฌา แถมสมดี ข้อดี เนื้อหากระซับดี เป็นขั้นตอน ข้อเสีย พื้นหลังใช้โทนสีเย็นไปกลมกลืนกับตัวหนังสือมองไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ปรับพื้นหลังให้มีโทนสีจาง สรุปประเมิน ปานกลาง(๒) ผู้ประเมิน นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธุ์ 55422319116 

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:05 ()


ความเห็น (0)