อนุทิน 105633 - sming

sming

ผู้นำเสนอ กิรอัชฌา แถมสมดี ชื่อเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลขอนแก่น ข้อดี นำเสนอชัดเจน ข้อเสีย พื้นหลังมองไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ควรปรับพื้นหลังให้ชัดเจน สรุปผลการประเมินในระดับ 3

เขียน 18 Mar 2012 @ 09:59 ()


ความเห็น (0)