ติดต่อ

อนุทิน #105633

ผู้นำเสนอ กิรอัชฌา แถมสมดี ชื่อเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลขอนแก่น ข้อดี นำเสนอชัดเจน ข้อเสีย พื้นหลังมองไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ควรปรับพื้นหลังให้ชัดเจน สรุปผลการประเมินในระดับ 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)