อนุทิน 105629 - ภควัต

  ติดต่อ

ชื่อเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้นำเสนอ   กิรอัชฌา แถมสมดี

ข้อดี  :  Power Point รูปแบบ สี ชัดเจน        

ข้อเสีย : บางชีต มีรายละเอียดเนื้อหามากเกินไป ตัวอักษรมองไม่เห็น

ข้อเสนอแนะ : ปรับรายละเอียดเนื้อหาให้เหมาะสม

ผลการประเมิน : ระดับ 3 (มาก)

  เขียน:  

ความเห็น (0)