อนุทิน 105628 - นาย วัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร

ผู้นำเสนอ : คุณกิรอัชฌา แถมสมดี

ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลขอนแก่น

ข้อดี: สไลด์สวยงาม สีชัดเจน

ข้อเสีย: หัวข้อบางหัวข้อ ยังใช้สีกลืนกับพื้นหลัง ซึ่งทำให้อ่านลำบาก

ข้อเสนอแนะ: เสียงการพรีเซนต์ควรใช้เสียงสูงต่ำ จังหวะ

 

สรุปผลการประเมิน : ในระดับ 3

 

เขียน 18 Mar 2012 @ 09:52 ()


ความเห็น (0)