อนุทิน 105627 - srisombut apiwatchatchwan

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ คุณกิรอัชณา แถมสมดี ชื่อเร่ือง ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในดรงพยาบาลขอนแก่น ข้อดี การเตรียมตัวในการนำเสนอและเนื้อหาครบสมบูณร์ ข้อเสีย พืันหลังมึด ตัวอักษรไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ครวปรับปรุงสีพืันหลัง และตัวอักษร    สรุปผลการประเมิน    2

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)