อนุทิน #105627

ผู้นำเสนอ คุณกิรอัชณา แถมสมดี ชื่อเร่ือง ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในดรงพยาบาลขอนแก่น ข้อดี การเตรียมตัวในการนำเสนอและเนื้อหาครบสมบูณร์ ข้อเสีย พืันหลังมึด ตัวอักษรไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ครวปรับปรุงสีพืันหลัง และตัวอักษร    สรุปผลการประเมิน    2

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)