อนุทิน 105627 - srisombut apiwatchatchwan

ผู้นำเสนอ คุณกิรอัชณา แถมสมดี ชื่อเร่ือง ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในดรงพยาบาลขอนแก่น ข้อดี การเตรียมตัวในการนำเสนอและเนื้อหาครบสมบูณร์ ข้อเสีย พืันหลังมึด ตัวอักษรไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ครวปรับปรุงสีพืันหลัง และตัวอักษร    สรุปผลการประเมิน    2

เขียน 18 Mar 2012 @ 09:47 () แก้ไข 18 Mar 2012 @ 09:53, ()


ความเห็น (0)