อนุทิน 105626 - ธิ

ธิ
  • ๔ – ๕  ปีก่อน  เคยไปลงเครื่องที่สุวรรณภูมิ  แล้วนั่งรถเมล์เย็น  ๓๕  บาท  หลับสบายถึงสถานีขนส่งสายใต้  นั่งรถแท็กซี่  ไม่ถึง  ๒๐๐  บาท ก็ถึงสวนสามพราน  จังหวัดนครปฐม
  • รอบนี้วันที่  ๑๔ มีนาคม  ออกจากสนามบินดอนเมือง  ค่ารถแท็กซี่  ๑๑๐  บาท  บวกกับค่าเรียกรถในสนามบิน  ๕๐  บาท   ถึงศูนย์การค้าเมเจอร์รังสิต  ด้านหน้าจะมีคิวรถตู้  แต่ไม่มีผ่านหน้าสวนสามพราน  จึงเลือกสายที่สุดปลายทางแถว ๆ อ้อมน้อย  ใช้เวลาเกือบ  ๒  ชั่วโมง  ค่ารถ  ๗๐  บาท  ต่อด้วยรถแท็กซี่  ๘๐  บาท  ถึงโรงแรมโรสการ์เด้นท์ในสวนสามพรานโดยสวัสดิภาพ 
  • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  การสื่อสารภายในเครือข่ายทันตบุคลากร  โครงการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก  ภายใต้กองทุนทันตกรรม ปี ๒๕๕๕
  • ขากลับวันที่  ๑๖  น้องหมอวัฒน์  “หมอฟันไทด่าน”  รพร.ด่านซ้าย  จ.เลย  จิตอาสาพาป้า ๆ ส่งถึงสนามบินดอนเมืองแบบฉิวเฉียด 
  • ออกจากสวนสามพรานบ่ายโมงครึ่ง  ช่วงยาวกว่าจะขึ้นทางด่วน  ลงทางด่วน  มีหมอบิ๊กเป็น Navigator  ด้วยระบบ GPS ในมือถือ  และความชำนาญเส้นทางของผู้รักการขับรถเที่ยว  ถึงแถว ๆ หลักสี่ราวบ่ายสามครึ่ง 
  • Check-in ๑๖.๑๐ น.  เวลาออก  ๑๖.๓๐ น.  ถึงอุดรธานีโดยสวัสดิภาพ  ตื่นเต้นมากกว่าพี่นีที่จะไปพิษณุโลก  เพราะเวลาเครื่องพี่นีออกช้ากว่า  ๑๕  นาที
  • เป็นทริปที่วัฒน์และบิ๊กดูแลดีมาก ๆ  น่ารักมาก ๆ ตลอดตั้งแต่พบจนส่งกลับ  สมกับที่วัฒน์ตั้งใจมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิด  จากรู้จักกันผ่านพี่ฝน  เพราะรักการทำงานเพื่อเด็กเหมือน ๆ กัน
เขียน 18 Mar 2012 @ 09:43 ()


ความเห็น (0)