อนุทิน 105608 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ อบรมการเขียนสารคดีเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ร้อยความให้เข้าที่เป็นสารคดีน่าอ่าน" รุ่นที่ ๗ ณ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันแรกแนะแนวทางทฤษฎี วันที่สองลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามเก็บข้อมูลที่บ้านโรงหวด  ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี สถานที่ปั้นดินเผาแหล่งสุดท้ายของ จ.นครปฐม, ชมพิพิธภัณฑ์ รถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่เจษฎาเทคนิคมิวเซียม, ชมตลาดท่านา และสวนลุงแจ๋

ผู้เข้าอบรมต้องเลือกเรื่องเขียนสารคดีที่ตนสนใจส่งวิทยากรภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕   เพื่อตรวจสอบงานเขียน

๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๕  นำเสนอผลงานหลังการตรวจสอบพร้อมคำแนะนำ

เขียน 17 Mar 2012 @ 20:57 () แก้ไข 18 Mar 2012 @ 07:14, ()


ความเห็น (0)