อนุทิน 105607 - นางสาว สุนีย์ สุ กลัดแพ

  ติดต่อ

                              ตาสามารถมองเห็นสิ่งที่ไกลได้

                             แต่ไม่สามารถ มองเห็นคิ้วของตน

                        คนส่วนใหญ่ใส่ใจกับผลได้ระยะสั้นเท่านั้น

                        แต่คนฉลาดอย่างแท้จริงจะมองไปยังอนาคต

  เขียน:  

ความเห็น (0)