อนุทิน 105549 - ครู รัชฎาภรณ์ ปัญญาวงศ์

1.ชื่อผู้นำเสนอ 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2.สีตัวอักษร 3.ภาพพื้นหลัง 4.ภาพประกอบ 5.เสียงประกอบ 6.เทคนิคการเคลี่ยนไหวระหว่างประโยค 7.วิธีการนำเสนอ 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

เขียน 17 Mar 2012 @ 11:50 () แก้ไข 31 Mar 2012 @ 12:08, ()


ความเห็น (0)