อนุทิน 105548 - นางสาว ศิราณี กลางประพันธ์

  ติดต่อ

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ข้อดี ข้อปรับปรุง ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3) 1. ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2. สีตัวอักษร 3. การออกแบบพื้นหลัง. 4. ภาพประกอบ 5. เสียงประกอบ 6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7. วิธีนำเสนอ 8. เทคนิคพิเศษอื่น ๆ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)