อนุทิน 105546 - ดวงฤดี

ดวงฤดี

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ข้อดี ข้อปรับปปรุง ข้อเสนอแนะ เกณฑ์การประเมิน 1. ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2. สีตัวอักษร 3. การออกแบบพื้นหลัง 4. ภาพประกอบ 5. เสียงประกอบ 6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7. วิธีการนำเสนอ powerpoint 8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ

เขียน 17 Mar 2012 @ 11:44 ()


ความเห็น (0)