อนุทิน 105545 - นาย สว่าง พิมพิชัย

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ข้อดี ข้อควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน ระดับน้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3) เกณฑ์การให้คะแนน 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2.สีตัวอักษร 3.การออกแบบพื้นหลัง 4.ภาพประกอบ 5.เสียงประกอบ 6.เทคนิคการเคลื่อนไหว 7.เทคนิคการเคลื่อนไหว 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ

เขียน 17 Mar 2012 @ 11:43 ()


ความเห็น (0)