อนุทิน 105543 - Katekanok

  ติดต่อ

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ข้อดี ข้อปรับปรุง ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3) 1 ขนาดตัวอักษร 2 สีตัวอักษร 3 การออกแบบพื้นหลัง 4 ภาพประกอบ 5 เสียงประกอบ 6 ภาพเคลื่อนไหว 7 เทคนิคการนำเสนอ

  เขียน:  

ความเห็น (0)