อนุทิน 105542 - ปิยนุช พิมพ์รส

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ข้อดี ข้อปรับปรุง ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3) 1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2.สีตัวอักษร 3.การออกแบบพื้นหลัง 4.ภาพประกอบ 5.เสียงประกอบ 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยคระหว่างหน้า7.วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการพูดออกเสียงเหมาะสม  8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ

เขียน 17 Mar 2012 @ 11:42 () แก้ไข 24 Mar 2012 @ 09:21, ()


ความเห็น (0)