อนุทิน 105540 - พรพรรณ

พรพรรณ

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องผู้นำเสนอ ข้อดี ข้อปรับปรุง ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง (2) มาก (3) 1 ขนาดตัวอักรเหมาะสม 2 สีตัวอักษร 3 การออกแบบพื้นหลัง 4 ภาพประกอบ 5 เสียงปรพกอบ 6 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7 วิธีนำเสนอ powerpiont 8 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

เขียน 17 Mar 2012 @ 11:42 ()


ความเห็น (0)