อนุทิน 105536 - นาง สุวรรณี สิมลา

ชื่อผู้นำเสนอ

ชือเรื่องที่นำเสนอ

ข้อดี

ข้อปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3)

1 ขนาดตัวอักษร

2 สีตัวอักษร

3 การออกแบบพื้นหลัง

4 ภาพประกอบ

5 เสียงประกอบ

6 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค

7 วิธีการนำเสนอ powerpoint

8 เทคนิคพิเศษอื่น

เขียน 17 Mar 2012 @ 11:41 () แก้ไข 01 Apr 2012 @ 09:34, ()


ความเห็น (0)