อนุทิน 105529 - อัจฉรา เหลือผล

  ติดต่อ

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ข้อดี ข้อปรับปรุงข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3) 1. ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2. สีตัวอักษร 3. การออกแบบพื้นหลัง 4. ภาพประกอบ 5. เสียงประกอบ 6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7. วิธีการนำเสนอ 8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)