อนุทิน 105529 - อัจฉรา เหลือผล

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ข้อดี ข้อปรับปรุงข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3) 1. ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2. สีตัวอักษร 3. การออกแบบพื้นหลัง 4. ภาพประกอบ 5. เสียงประกอบ 6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7. วิธีการนำเสนอ 8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ

เขียน 17 Mar 2012 @ 11:41 ()


ความเห็น (0)