อนุทิน 105528 - ครูอ้อย

  ติดต่อ

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ข้อดี ข้อปรับปรุง ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3) เกณฑ์ 1. ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2.สีตัวอักษร 3.การออกแบบพื้นหลัง 4.ภาพประกอบ

     5. เสียงประกอบ 6.เทคนิคภาพเคลื่อนไหว 7.วิธีการนำเสนอ 8.เทคนิคพิเศษอื่นๆ
  เขียน:  

ความเห็น (0)