อนุทิน 105527 - ยุพิน

  ติดต่อ

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ข้อดี ข้อปรับปรุง ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3)

  1. ขนาดตัวอักษรเหมาะสม
  2. สีตัวอักษร
  3. การออกแบบพื้นหลัง
  4. ภาพประกอบ
  5. เสียงประกอบ
  6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค
  7. วิธีการนำเสนอ powerpoint
  8. เทคนิคพิเศษอื่นๆ
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)